Eleccións 2015


   LISTA DE ALTERNATIVA DOS VECIÑOS ELECCIONS MUNICIPAES 2.015

1.    Angel Garcia Seoane - Perillo.

2.    Maria José Varela - Dorneda.

3.    María Esther Garrido - Lians.

4.    Marga Figueroa - Mera.

5.    Ignacio Crespo - Nos.

6.    Teresa Vázquez - Oleiros.

7.    Rosa María Mendez - Dexo.

8.    Pablo Cibeira - Mera.

9.    Jaime Rumbo - Iñas.

10.  Rodrigo López - Lians.

11.  Sandra Fernández - Perillo.

12.  Iria Barreiro - Lians

13.  Lucia Filloi - Dorneda.

14.  Marcos Regueira - Mera.

15.  Gonzalo López - Dorneda.

16.  Belén Taboada - Nos

17.  María Siso - Mera.

18.  Carmen María Guillin - Oleiros.

19.  Igor Pérez - Dexo.

20.  Daniel Vázquez - Perillo.

21. Maria José Santos - Lians.

SUPLENTES:

Antonio Molinos - Nos.

Natalia Díaz - Perillo.

Lucas Bordomás - Dexo.

Número de votos obtidos polas diferentes candidaturas no termo municipal. 

 

    2011 (votos)   2011 (concelleiros)   2015 (votos)   2015 (concelleiros)
Alternativa dos Veciños 8.343 11  9.829  14
Partido Popular 5.641  7  3.348  4
PSdG-PSOE 1.515  2  1.530  2
BNG    899  1  966  1

 

 

    1995   1999   2003   2007
Alternativa dos Veciños 4.911  /   9 5.583  /   9 7.466  /  10 6.249 votos / 9 concelleiros
Partido Popular 4.431  /   9 4.951  /   8 4.370  /    6 5.006 votos  / 7 concelleiros
PSdG-PSOE 1.959  /   3 1.843  /   3 2.874  /    4 3.404 votos  / 4 concelleiros
BNG       --    812  /   1 1.233  /    1 1.038 votos  / 1 concelleiro

 

Resultados por mesas electorais nas eleccións de 2015

Comparativa eleccións 2011-2015

Axenda Alternativa